jeudi 5 mars 2015

Danh sách người lao động VN đến LÀM VIỆC tại NEW CALEDONIA

TẦU PIERRE LOTI (Bê-ru-ti)
Và người Lao động Việt nam
đi làm phu mộ tại Tân Thế giới - Tân đảo
Ảnh và bài do PHẠM Ngọc San Rolland sưu tầm biên soạn
Jean Van Son tập hợp trình bầy lên trang Blog
 Pierre Loti (1936-1940)

Lời nói đầu

Sự hiện hiện của người Việt nam ở Tân Caledonie từ năm 1891, ở Tân đảo từ những năm 1900. Hâu hết là những người tù chính trị từ thời kì Phong trào Cần vương. Mãi đến năm 1920 trở đi bắt đầu xuất hiện những người phu mộ Việt nam đầu tiên tại Tân đảo - Tân Thế giới dười hình thức kí kết giao kèo (hợp đồng) chính thức hạn kì 5 năm. Từ năm 1924 đến năm 1936, tầu La Perouse (La Bê-rui) thực hiện việc chuyên chở người lao động VN đến vùng Nam Thái bình dương và trở lại Hải phòng sau khi hết kì hạn 5 năm. Từ năm 1937 đến năm 1940, tầu Pierre Loti (Bê-rô-ti) thay thế tầu La Perouse tiếp tục chuyên chở người phu mộ. Năm 1940 trở đi thì ngừng hẳn do Thế chiến thứ hai bắt đầu bùng nổ ở Thái bình dương.
Từ xa xưa việc lưu giữ hồ sơ và giấy tờ liên quan đến người phu mộ VN tại Noumea nằm trong kho Lưu trữ được bảo quản tuyệt đối cẩn mật. Đến nay danh sách người phu mộ được công bố rộng rãi nhờ sự cởi mở của nhà chức trách địa phương thể theo yêu cầu của cộng đồng người Việt nam tại Tân Caledonie, đại diện là Hội Ái hữu VN. Riêng đối với người phu mộ VN tại Tân đảo (New Hebrides) thì toàn bộ hồ sơ đã được chuyển về Thành phố Nantes bên Pháp.
Xin cảm ơn các anh chị em đã có nhiều cố gắng trong việc quan hệ và thu thập, chụp ảnh tư liệu và đưa lên Facebook kịp thời làm nức lòng đông đảo bà con Nhau-li và Bu-rao cũng như đông đảo bà con khác đang tìm kiếm tin tức của người thân trong suốt thế kỉ qua....

Phần Một
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu ,chở họ từ Việt Nam sang phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 1 )
Từ hôm nay, theo yêu cầu của một số anh chị em Niaouli & Bourao, chúng tôi sẽ đăng tải dần những trang sách mà các con tàu chở phu mộ sang Nouméa .
Đây là những quyển chúng tôi đã chụp lại được, trong tổng số gần 20 quyển .
Bình quân: cứ 4 tháng lại có một chuyến tàu .
Chúng tôi tìm thấy quyển có chuyến tàu xa nhất là vào năm 1935, và chuyến cuối cùng là năm 1940. Không biết có quyển sách nào nữa không , bị thất lạc ?
Do vậy chúng tôi làm được những gì mình có thể làm được, mong anh chị em thông cảm .
Dưới đây là chúng tôi đã có của chuyến tàu tháng Năm năm 1937
Photo de Ngoc San Roland Pham.
Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham. 
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu ,chở họ từ Việt Nam sang phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 2)
Tàu Pierre-Loti 31 tháng Năm 1937 .
Photo de Ngoc San Roland Pham.Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu , chở họ từ Việt Nam sang phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 3 )
Tàu Pierre-Loti 31 tháng Năm 1937 .
Photo de Ngoc San Roland Pham.
Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu , chở họ từ Việt Nam sang làm phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 4 )
Tàu Pierre-Loti 31 tháng Năm 1937
Photo de Ngoc San Roland Pham.

Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu , chở họ từ Việt Nam sang làm phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 5 )
Tàu Pierre-Loti 31 tháng Năm 1937 .
Photo de Ngoc San Roland Pham.
Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu , chở họ từ Việt Nam sang làm phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 6 )
Tàu Pierre-Loti 18 tháng Năm 1939 :
Photo de Ngoc San Roland Pham.  Photo de Ngoc San Roland Pham.
Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu , chở họ từ Việt Nam sang làm phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 7 )
Tàu Pierre-Loti 18 tháng Năm 1939 :
Photo de Ngoc San Roland Pham.
Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu , chở họ từ Việt Nam sang làm phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 8 )
Tàu Pierre-Loti 18 tháng Năm 1939 :
Photo de Ngoc San Roland Pham.
Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.
Danh sách người Chân Đăng đi trên con tàu Pierre- Loti từ Việt Nam sang Nouvelle-Calédonie , ngày 8 tháng 3 năm 1939 . Chúng tôi trích đoạn 3 trang trong số rất nhiều trang , với tổng cộng hơn 500 con người trên con tàu này .
Tài liệu tìm tại nhà lưu trữ hồ sơ ở Nouvelle-Calédonie . Qua đây để anh chị em Niaouli cùng biết và nếu cần hồ sơ tương tự , liên quan đến gia đình , trao đổi cùng anh Pham Van Đức để có mã số, dễ tìm hơn .
Photo de Ngoc San Roland Pham.
Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu , chở họ từ Việt Nam sang làm phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 9 )
Tàu Pierre-Loti 18 tháng Năm 1939 :
Photo de Ngoc San Roland Pham.
Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu , chở họ từ Việt Nam sang làm phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 10 )
Tàu Pierre-Loti 18 tháng Năm 1939 :
Photo de Ngoc San Roland Pham.
Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu , chở họ từ Việt Nam sang làm phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 11 )
Tàu Pierre-Loti 18 tháng Năm 1939 :
Photo de Ngoc San Roland Pham.
Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.
Danh sách người Chân Đăng đi trên những con tàu , chở họ từ Việt Nam sang làm phu mộ ở Nouvelle-Calédonie : (số 12 )
Tàu Pierre-Loti 18 tháng Năm 1939 :
 (Đây là những trang cuối cùng của chuyến tàu này . Từ lần sau chúng tôi sẽ truyền tải lại từ những quyển của chuyến tàu ngày tháng xa nhất - như kho lưu trữ có_- để chúng ta có thể theo dõi tìm người thân theo năm tháng . Đến hôm nay chúng tôi đã có đủ các hình ảnh về những quyển sách ghi lại tên tuổi người Chân Đăng đi chuyến tàu nào . Trang nào trước đây còn sót chưa poste được chúng tôi sẽ poste lên sau .)
Photo de Ngoc San Roland Pham.
Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham. Photo de Ngoc San Roland Pham.

Cập nhật thông tin đên ngày 5/03/2015


Đầu Xuân Khai bút

Nhân dịp Năm mới ẤT MÙI, Blog Tân đảo Xưa và Nay xin kính chúc quý Ông Bà, Anh Chị Em và các bạn: dồi dào SỨC KHỎE - NIỀM VUI và HẠNH PHÚC.

Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị bấm vào link này để xem 2.000 tấm ảnh về Vanuatu và VN của jeanvanjean:
http://www.panoramio.com/user/5191672.